Audiovisueel Materiaal

Vele foto’s, afbeeldingen, video’s, geluidsfragmenten en tekeningen uit de Tweede Wereldoorlog zijn bewaard gebleven. Zij worden ontsloten door verschillende (internet)databases. Op dit moment lopen er verschillende projecten om meer van dit erfgoed via internet te ontsluiten.

Beeldbank WO2

Alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Iedereen kan de beelden inzien en bestellen.

Nederlands Instituut voor Beeld en geluid

In de kelders van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ligt meer dan 700.000 uur aan radio, televisie, film en muziek. U kunt media opvragen en bekijken of beluisteren bij het Instituut.

Oorlog in Blik

Oorlog in Blik is een samenwerkingsplatform van erfgoedinstellingen met audiovisuele collecties over de Tweede Wereldoorlog.

Het Geheugen van Nederland

Het subthema ‘oorlog’ van het Geheugen van Nederland ontsluit collecties van documenten, foto’s en tekeningen uit vooral de Tweede Wereldoorlog. De collecties worden beheerd door diverse organisaties.

Koninklijke Bibliotheek

Op deze website kunt u de digitale historische krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek te raadplegen. Het gaat om vier landelijke dagbladen uit de periode 1910 tot en met 1945: het Centrum, de Nieuwe Rotterdamsche Courant, het Vaderland en het Volk.

Andere Tijden - De Bezetting van Loe de Jong

Loe de Jong hield in de jaren '60 Nederland aan de buis gekluisterd met de televisieserie De Bezetting. Voor het eerst kreeg Nederland een nationaal beeld over de Tweede Wereldoorlog.