Erfgoed van de Oorlog

Erfgoed van de Oorlog was een project met als doel zoveel mogelijk belangrijk materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden en toegankelijk te maken.

In het kader van dit project zijn onder meer archieven gedigitaliseerd, persoonlijke verhalen van ooggetuigen vastgelegd en veel historische bronnen digitaal openbaar gemaakt voor het brede publiek. Naast aandacht voor landelijk bekende thema’s is ook aandacht besteed aan regionale en lokale gebeurtenissen.

Atria - Oorlogsdagboeken

Op deze website zijn onder andere 29 dagboeken geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog digitaal beschikbaar. Het zijn unieke documenten waarin gebeurtenissen en het dagelijks leven worden beschreven door vrouwen in verschillende omstandigheden en plaatsen.

Centraal Bureau voor Genealogie – Duitse Akten

In deze database zijn ruim 60.000 zogenaamde Duitse Akten te doorzoeken. Dit zijn akten van geboorte, huwelijk en overlijden van Nederlanders in Duitsland tijdens de oorlogsjaren. De akten zelf zijn in te zien op het Centraal Bureau van Geneologie zelf.

CHGS - Diplomatie van de vervolging

Via deze website zijn dossiers in te zien die de bemoeienis van het Auswärtige Amt met joden in Nederland in de periode 1933-1945 documenteren. Dit geeft een bijzonder inzicht in de ontwikkeling en praktijk van de jodenvervolging vanaf 1933.

CODA - Apeldoorn en de oorlog

De site vertelt uitgebreid en met veel historisch beeld- en archiefmateriaal het verhaal van Apeldoorn in de jaren 1940-1945. Zo is er steeds actuele informatie over vieringen en herdenkingsactiviteiten. Daarnaast ondersteunt de site scholen bij het maken van lessen en het organiseren van excursies.

Cogis - Indische docu’s : een selectie van documentaires over Nederlands-Indië

Deze database bevat beschrijvingen van ruim 600 filmfragmenten over Nederlands-Indie en Indonesie met een accent op oorlogservaringen. Sommige fragmenten zijn online te bekijken en sommige zijn gekoppeld aan digitale documenten uit de Cogis-bibliotheek.

Cogis - Erfgoedcollectie

De Erfgoed Collectie van Cogis geeft een samenhangend beeld van de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkeling van de psychosociale hulpverlening aan oorlogsgetroffenen in Nederland.

DANS – Getuigen verhalen

Honderden ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog zijn geïnterviewd. De meeste interviews zijn gearchiveerd en ontsloten door DANS.

Geheugen van Nederland - Dagboeken

De Nationale collectie oorlogsdagboeken bevat egodocumenten uit Nederland en Nederlands-Indië en is samengesteld uit de collecties van 20 instellingen. Samen geven deze dagboeken vanwege hun authenticiteit een indringend beeld van het leven in oorlogstijd.

Geheugen van Nederland - Propagandadrukwerk

Een selectie van propagandadrukwerk en meer politiek neutraal voorlichtingsmateriaal dat tijdens en direct na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië is verspreidt.

Geheugen van Nederland - Verzetsliteratuur

Deze collectie bevat gedichten en boeken die tijdens de Tweede Wereldoorlog illegaal of clandestien in Nederland zijn verschenen. Samen geven ze een beeld van literair verzet in oorlogstijd.

Gemeente Rotterdam – Brandgrens

Inventarisatie en onderzoek van cultuurhistorische erfgoed van Rotterdam in het interbellum, als onderdeel van het multimediale project ‘Atlas van de brandgrens’

Hellwig Productions Audiovisuals - Oorlogsliefdekind

Op deze website zijn gegevens verzameld over 'Het Nederlandse leger, seks en liefde' ten tijde van de koloniale oorlog in Nederlands-Indië. Er worden nog interviews afgenomen met oud-soldaten en kinderen van oud-soldaten.

Verhalenarchief - Kinderen van 'foute' ouders

Op deze website staan verhalen van kinderen van 'foute ouders' uit de Tweede Wereldoorlog.

Holland Harbour - Het jaar 2602

In het multimediale project ‘Het jaar 2602. Kinderverhalen uit het Jappenkamp’ vertellen kinderen van toen wat ze hebben meegemaakt in de Japanse kampen. Op de site zijn fragmenten uit interviews met voormalige kampkinderen te bekijken.

IHCB - Indië in oorlog

Indië in Oorlog is een overzichtswebsite (portaal) waar informatie te vinden is over de tweede wereldoorlog in Nederlands-Indië. Met de zoekmachine, die is ingebouwd, kan men uitgebreid zoeken in de vele aangesloten collecties van de partnerorganisaties.