Juridische informatie

Alle informatie op tweedewereldoorlog.nl wordt aangeboden zoals in de oorspronkelijke bron vermeld of vertoond, zonder verdere aantasting. Dit houdt in: zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.

Het Nationaal Comité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit – of verband houdt met – het gebruik en/of bezoek van tweedewereldoorlog.nl of websites waarnaar gelinkt wordt. Dit geldt eveneens voor tijdelijke onbereikbaarheid van tweedewereldoorlog.nl

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen. Zowel in tweedewereldoorlog.nl als in deze disclaimer.

De aangeboden informatie – hyperlinks uitgezonderd – valt onder het copyright van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Afbeeldingen

Het merendeel van het illustratiemateriaal op tweedewereldoorlog.nl is afkomstig uit de BeeldbankWO2 van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudie.

Enkele foto’s zijn afkomstig uit andere bronnen:
Operatie Fall Gelb – Bundesarchiv, Bild 101I-124-0219-20 / Hinz / CC-BY-SA op Wikimedia Commons;
De invasie 10 mei 1940 – Bundesarchiv, Bild 183-L04290 / CC-BY-SA op Wikimedia Commons;
Vichy-Frankrijk en andere – Bundesarchiv, Bild 183-H25217 / CC-BY-SA op Wikimedia Commons;
Slag om Stalingrad – Bundesarchiv, Bild 116-168-618 / CC-BY-SA op Wikimedia Commons;
Denemarkten en Noorwegen – Bundesarchiv, Bild 101I-753-0010-19A / Bieling / CC-BY-SA op Wikimedia Commons;
Blitzkrieg – Bundesarchiv, Bild 101I-126-0350-26A / Fremke, Heinz / CC-BY-SA op Wikimedia Commons;
Slag om Kreta 1941 – Bundesarchiv, Bild 101I-163-0319-07A / Bauer / CC-BY-SA op Wikimedia Commons;
Marshallhulp – Bundesarchiv, Bild 183-20671-0014 / CC-BY-SA op Wikimedia Commons;
Teruggave kunst en geld – Bundesarchiv, Bild 101I-729-0001-23 / Meister / CC-BY-SA op Wikimedia Commons;
Monumenten – Nationaal Archief / Fotocollectie Elsevier / CC BY-SA 2.0 op Wikimedia Commons;
4 en 5 mei – Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief op Wikimedia Commons;
Herdenken en vieren internationaal – RIA Novosti archive, image #846553 / Vladimir Fedorenko / CC-BY-SA 3.0 op Wikimedia Commons.

 

Privacybeleid

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei streeft op tweedewereldoorlog.nl naar actuele en correcte informatie. Toch is het mogelijk dat tweedewereldoorlog.nl verouderde informatie of andere onjuistheden bevat. Het Nationaal Comité aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op tweedewereldoorlog.nl of de websites waarnaar wordt verwezen.

Alle informatie op tweedewereldoorlog.nl wordt aangeboden zoals in de oorspronkelijke bron vermeld of vertoond, zonder verdere aantasting. Dit houdt in: zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.

Het Nationaal Comité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit – of verband houdt met – het gebruik en/of bezoek van tweedewereldoorlog.nl of websites waarnaar gelinkt wordt. Dit geldt eveneens voor tijdelijke onbereikbaarheid van tweedewereldoorlog.nl.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen. Zowel in tweedewereldoorlog.nl als in deze disclaimer.

De aangeboden informatie – hyperlinks uitgezonderd – valt onder het copyright van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Afbeeldingen: BeeldbankWO2 – Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie;  Bundesarchiv Deutschland.