Het is mogelijk om met de school een monument te adopteren.
Bekijk als nodig de database oorlogsmonumenten en zoek de naam van het monument.

Schoolnaam*

Naam contactpersoon*

Adres School

E-mailadres*

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Naam monument / graf

Plaats monument / graf

Straat monument / graf

Datum Herdenking

Bloemenbon bestellen?
  • info
  • Adopteerscholen kunnen één keer per jaar een herdenkingspakket aanvragen
    met een bloemenbon ter waarde van € 50.