Over Platform WOII

Platform WOII is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Platform WOII wil middels tweedewereldoorlog.nl de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties.

Nationaal Comité
4 en 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting aan de zingeving van herdenken en vieren, en aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het comité organiseert de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei. Daarnaast adviseert en ondersteunt het comité andere herdenkingen in het land en ontwikkelt het voorlichtingsprogramma’s en publiekscampagnes. Daarnaast initieert het comité educatieve programma’s en voert het toegepast onderzoek uit op het gebied van herdenken en vieren.

 

www.4en5mei.nl

Netwerk Oorlogsbronnen

Netwerk Oorlogsbronnen verbindt collectiehoudende instellingen met materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog in kleine projecten, met als doel de verspreide digitale WO2-collecties vindbaar en bruikbaar te maken. Zo wordt (her)gebruik van het materiaal gestimuleerd en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend gehouden.

 

www.oorlogsbronnen.nl

NIOD

Kwesties die met oorlogsgeweld te maken hebben, wekken veel maatschappelijke belangstelling en vragen om onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies verricht en stimuleert dergelijk onderzoek en stelt zijn collecties open voor alle belangstellenden.

 

www.niod.knaw.nl

Oorlogsgravenstichting

De Oorlogsgravenstichting gedenkt ongeveer 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit zijn soms militairen maar vaak burgers: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië. Het zijn ook de Nederlandse militairen die tijdens recente vredesmissies om het leven zijn gekomen. De Oorlogsgravenstichting houdt de herinnering aan deze mensen levend door hun verhalen te verzamelen en te delen en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven waar ook ter wereld.

 

www.oorlogsgravenstichting.nl

Stichting Liberation
Route Europe

De Stichting Liberation Route Europe is momenteel actief in acht Europese landen. Langs de Liberation Route Europe werken overheden, musea, toerisme-organisaties, universiteiten en tal van andere partijen uit de WOII-sector samen. Doel is het in stand houden van de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Door het bijeenbrengen van nationale perspectieven op de bevrijding van Europe hopen de stichting en haar partners een gemeenschappelijk bewustzijn te creëren van het belang van vrijheid. Hiervoor zijn onder meer een (vijftalige) website, apps, een reizende tentoonstelling en diverse social media-kanalen beschikbaar.

 

www.liberationroute.nl

Stichting Musea en
Herinneringscentra 40-45

Veertien Nederlandse musea en herinneringscentra die zich richten op de periode 1940 – 1945 werken samen binnen de Stichting Musea en Herinneringscentra 40 -45. De kernkwaliteit  van de Stichting  is de optelsom van de kennis en vaardigheden op het gebied van (im)materieel oorlogserfgoed: content, collecties, locaties en getuigenissen, publiekspresentaties en educatieve programma’s.

 

www.smh-40-45.nl