Kultuurkamer

In 1941 wordt de Kultuurkamer opgericht. Iedereen die in de kunst- en cultuursector werkt, moet lid worden. Er zijn speciale gilden voor elke groep, zoals muzikanten, schilders en schrijvers. Wie geen lid wordt, mag zijn beroep niet langer uitoefenen. Wie wel lid is, krijgt steun in de vorm van financiële bijdragen of een studiebeurs. De meeste kunstenaars worden wel lid, maar zijn zeker geen voorstander van de kunst zoals die door de nationaalsocialistische bezetter wordt bepaald. De Kultuurkamer wordt geen groot succes en er blijven ook veel kunstenaars illegaal bezig. Na Dolle Dinsdag wordt de Kultuurkamer opgeheven.

Verzetsmuseum Amsterdam – Gelijkschakeling

Achtergrondartikel over de gelijkschakeling van het culturele leven. Met aandacht voor de Kultuurkamer.

Verzetsmuseum Amsterdam – Cultuur en uitgaansleven

Kort artikel over de Kultuurkamer en de gevolgen voor het culturele leven in Nederland.

Geheugen van Nederland – Kultuurkamer

Afbeelding van een illegaal pamflet met de oproep om niet toe te treden tot de Kultuurkamer. Met korte uitleg.

Encyclopedie Drenthe Online – Kultuurkamer

Artikel over de Kultuurkamer met speciale aandacht voor de provincie Drenthe.