Kerken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de kerken in Nederland goed bezocht. In Nederland veroordelen zij het nationaalsocialisme en roepen soms op tot verzet. Ook protesteren de Nederlandse kerken openbaar tegen onder andere de Jodenvervolging. Zij spreken hierover zelfs Seyss-Inquart aan. De protesten worden ook in de kerken voorgelezen. Door het hele land worden predikanten, dominees en priesters opgepakt.

Verzetsmuseum Amsterdam – Kerken

Achtergrondartikel met ooggetuigenfragmenten over de rol van de kerk in de Tweede Wereldoorlog.

Politiek Compendium – Oorlog, bezetting en bevrijding

Achtergrondartikel over de Protestante Kerk in Nederland. Met literatuurverwijzingen.

Politiek Compendium – Nederlandse Katholieken

Achtergrondartikel over de Katholieke Kerk in Nederland. Met literatuurverwijzingen.