Propaganda

De Nazi’s willen hun gedachtegoed zoveel mogelijk uitdragen. In Nederland verschijnen affiches en spandoeken in het straatbeeld die het verloop van de oorlog voor nazi-Duitsland positief omschrijven. Ook in de bioscoop wordt de nieuwsberichtgeving gemanipuleerd.

Verzetsmuseum Amsterdam – Propaganda

Kort artikel met voorbeelden van de propaganda van de bezetter.

Geschiedenis24 – Oorlog en propaganda

Aflevering van Andere Tijden over oorlog en propaganda. Met voorbeelden van hoe propaganda het nieuws kan domineren.

Geheugen van Nederland – Oorlogsaffiches 1940-1945

Verzameling van affiches uit de Tweede Wereldoorlog.

Geheugen van Nederland - Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal

Collectie van online te bekijken brochures, strooibiljetten en ander materiaal waarmee de verschillende partijen in de Tweede Wereldoorlog probeerden de publieke opinie naar hun hand te zetten.