Binnenlandse strijdkrachten

Op 5 september 1944 worden de verzetsgroepen OD, LKP en RVV bij koninklijk besluit gebundeld in de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Prins Bernard wordt benoemd tot bevelhebber in ballingschap. De BS bestaat uit twee onderdelen. De Stoottroepen ontstaan uit het gewapend verzet en moeten bijdragen aan de laatste bevrijdingsgevechten. De Bewakingsgroepen moeten na de bevrijding de rust in Nederland herstellen.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

Foto van "De Binnenlandse Strijdkrachten.

Geheugen van Nederland – Binnenlandse strijdkrachten

Afbeelding van een oproep van de Binnenlandse Strijdkrachten aan de burgers van Amsterdam.

Utrechts Archief – De intocht van de BS

Afbeelding van de intocht van de Binnenlandse Strijdkrachten in Utrecht.

Nationaal Archief – OD en BS

Inleiding op de archieven van de Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten. Met een kort achtergrondverhaal.

Nederlandse Ridderorden – Herinneringsinsigne BS

Afbeelding van een herinneringsinsigne van de Nederlandse strijdkrachten.

Zijper museum – Marcherende Binnenlandse Strijdkrachten

Afbeelding van marcherende Binnenlandse Strijdkrachten in mei 1945.

Legermuseum – Kleding, uitrusting en bewapening van de BS

Uitgebreid artikel over kleding, uitrusting en bewapening van de Binnenlandse Strijdkrachten (PDF).

Verzetsmuseum Amsterdam – Binnenlandse Strijdkrachten

Uitgebreid artikel over de aard en functie van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Beeldbank Noord Holland – Afbeeldingen

Afbeeldingen van de Binnenlandse Strijdkrachten.