Anschluss

Hitler wil Oostenrijk bij Duitsland voegen. De nazi’s dwingen de Oostenrijkse kanselier Schuschnigg op te stappen, hij wordt opgevolgd door nationaalsocialist Arthur Seyss-Inquart. Op 12 maart 1938 steken de eerste Duitse troepen op uitnodiging van Seyss-Inquart de grens over. De Anschluss is hiermee een feit.

Steven Schoenherr - Hitler's Anschluss

Stap-voor-stap beschrijving van de aanloop naar de Anschluss en de gebeurtenissen daarna. Onderdeel van een tijdlijn.

AEIOU - Anschluss

Artikel over de Anschluss. Met aandacht voor de opkomst en geschiedenis van het begrip in de negentiende eeuw.

The German-Austrian Anschluss - The British Reaction

Reactie van de Britse minister-president op het nieuws van de Anschluss.