Conferentie van München

In de jaren dertig van de vorige eeuw leven er in Europa veel etnische Duitsers buiten Duitsland. Op sommige plaatsen is dat al sinds eeuwen zo. De nazi’s willen deze Duitsers opnemen in het Duitse Rijk, door de streken waar ze wonen in te lijven. De andere bewoners van deze gebieden moeten weg. Het Sudentenland (Tsjecho-Slowakije) is één van de eerste streken die Hitler inneemt. Dit gebeurt op de conferentie van München, waaraan ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië deelnemen. Door Hitler het Sudentenland te gunnen, willen de Britten en Fransen Hitlers expansiedrift indammen. Premier Chamberlain van Groot-Brittannië denkt zo voor ‘Peace in our Time’ te zorgen, de vrede in ons tijdperk.

Yad Vashem - Munich Conference

Beschrijving van de conferentie van München. (Pdf)

The Munich Agreement

Engelstalige versie van de tekst van de conferentie van München.

The Avalon Project - The Munich Agreement

Documenten over de Conferentie van München. Met verwijzingen naar documenten.

STIWOT - Akkoord van München

Nederlandse vertaling van het akkoord van München.

FES - Forced Migrations in Europe

Achtergronden over de Sudeten, de aansluiting bij Duitsland en de migratie die op gang komt.