Dagboeken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel mensen in Nederland en daarbuiten dagboeken bijgehouden. Deze dagboeken getuigen van de oorlogshandelingen en de directe en indirecte gevolgen daarvan.

Geheugen van Nederland - Oorlogsdagboeken

De Nationale Collectie Oorlogsdagboeken bevat egodocumenten uit Nederland en Nederlands-Indië en is samengesteld uit de collecties van 20 instellingen.Samen geven deze dagboeken vanwege hun authenticiteit een indringend beeld van het leven in oorlogstijd.

Verzetsmuseum Amsterdam – Dagboeken

Artikel over dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld die van Anne Frank, Etty Hillesum en Philip Mechanicus.

SchoolTV – Het dagboek van Anne Frank…

Clip over Anne Frank. Bedoeld voor groep 4 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Nationaal Comité 4 en 5 mei – Getuigenverhalen bij oorlogs...

Aan de hand van gedenktekens vertellen meer dan negentig mensen over hun oorlogsherinneringen.

Het Anne Frank Huis

Website van de Anne Frank Stichting. Met aandacht voor het dagboek van Anne Frank.

Het Geheugen van Nederland - Het dagboek van Esther van Vriesland

Een van de dagboeken in de Nationale Collectie Oorlogsdagboeken is dat van het vermoorde Joodse meisje Esther van Vriesland. In 2010 werd zij herdacht met een tentoonstelling.