Monumenten

Na de bezetting zijn er duizenden gedenktekens opgericht. Zij herinneren aan bepaalde oorlogshandelingen of –gebeurtenissen of aan bepaalde oorlogsslachtoffers: burgers, verzet, vervolgden, Nederlandse militairen en/of geallieerde militairen.

Zie ook de bronnen.

Verzetsmuseum Amsterdam – Oorlogsmonumenten

Educatieve opdracht over oorlogsmonumenten.

Nationaal Comité 4 en 5 mei – Oorlogsmonumenten

Uitgebreide database van meer dan 3.400 oorlogsmonumenten in Nederland. Met meer dan negentig getuigenissen.