Sporen

In het Nederlandse landschap en in de Nederlandse samenleving zijn de sporen van de Tweede Wereldoorlog overal terug te vinden. Zij worden steeds meer geïnventariseerd en gepresenteerd, zodat duidelijk blijft wat voor impact de oorlog op Nederland heeft gehad.

Zie ook de bronnen.