Overige herdenkingen

Gedurende het gehele jaar vinden er in Nederland herdenkingen plaats die herinneren aan diverse groepen oorlogsslachtoffers en aan specifieke gebeurtenissen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan.

Nationaal Comité 4 en 5 mei – Herdenkingenoverzicht

Pagina met de activiteiten op 4 en 5 mei. Plus een overzicht van alle bovenregionale herdenkingen in Nederland.

NPS De Oorlog - Februaristaking: verdeelde plechtigheid

Artikel en video uit de tv-serie De Oorlog.