Naoorlogse generaties

Oorlogsgetroffenen zijn mensen die door toedoen van oorlogshandelingen materieel of immaterieel geschaad zijn. Oorlogservaringen kunnen zo heftig zijn, dat mensen er een trauma aan overhouden en hierdoor professionele hulp nodig hebben.

Joodse Naoorlogse generatie

Website met informatie over deze joodse belangenvereniging.

St. Belangenbehartiging Indische Naoorlogse Generatie

Website met informatie over deze Indische belangenvereniging.

De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945

Vereniging voor kinderen van ouders die in de Tweede Wereldoorlog deelnamen aan het verzet.