Koningshuis en regering

Koningin Wilhelmina en haar familie wijken op 13 mei 1940 samen met het kabinet De Geer uit naar Londen.

Wilhelmina ontpopt zich als een zeer voortvarende vorstin. Ze vervangt de volgens haar niet goed functionerende premier De Geer door Gerbrandy en zet zich bij de Britse premier Churchill in voor de Nederlandse belangen. Prinses Juliana en haar dochters vestigen zich in Canada. Prins Bernhard blijft in Londen en wordt later bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Verzetsmuseum Amsterdam – Prins Bernhard

Dossier over Prins Bernhards hobby fotografie, zijn vlieglessen en vluchten en zijn militaire rol.

STIWOT – Prins Bernhard zur Lippe-Bisterfeld

Uitgebreide biografie van Prins Bernhard. Vooral over de prins in Londen en zijn rol als bevelhebber.

Parlement & politiek – Oorlogskabinetten

Over de kabinetten de Geer en Gerbrandy, met biografieën van ministers.