Vichy-Frankrijk en anderen

Vichy-Frankrijk en anderen: Vichy-Frankrijk, Irak en het democratische Finland steunen de As, maar maken er geen onderdeel van uit. Finland heeft in 1940 veel gebied verloren aan Rusland. Het Vichy-regime van Maarschalk Pétain bestuurt vanaf 1940 één derde van Frankrijk en een aantal Franse koloniën. De rest van het land is bezet gebied. Het Vichy-regime werkt samen met Duitsland. Pétain verklaart de Joden tot tweederangs Fransen. Aanvankelijk beschouwt Hitler Vichy-Frankrijk als een belangrijke bondgenoot. Frankrijk tekent na een invasie van de geallieerden op hun Noord-Afrikaanse grondgebied in 1942 een wapenstilstand waardoor Duitsland de overeenkomst met het Vichy-regime verbreekt en dit gebied aanvalt.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

Hakenkruis waarover de Franse vlag geschilderd is. Frans affiche over de overwinning op het Nationaalsocialisme uit 1944.

Grenspost tussen bezet Frankrijk en Vichy-Frankrijk. Een barrière van planken beschilderd met een hakenkruis.

U.S. Library of Congress – Finland, World War II

Achtergrondinformatie over de Tweede Wereldoorlog in Finland.

Nrc – Maarschalk Pétain, held en verrader

Artikel over een boek over Maarschalk Pétain, de beheerder van Vichy-Frankrijk. Met achtergronden over deze periode. Afkomstig uit het NRC Handelsblad van 3 december 1994.