MENU

Collectebus Winterhulp

Een collectebus van de Winterhulp met ringetjes onder de gleuf. Wanneer de bus geschud wordt, lijkt het of er geld in zit.

h 17 cm x ø 10 cm
1940-1944

In 1940 richt rijkscommissaris Seyss-Inquart naar Duits voorbeeld de Winterhulp Nederland op. Via collectes en loterijen zamelt de organisatie geld in om behoeftige Nederlanders van voedsel en kleding te voorzien. Andere liefdadigheidsorganisaties worden verboden.

Lees meer ›
img
https://www.tweedewereldoorlog.nl/100voorwerpen/wp-content/uploads/2014/01/17.-winterhulp1.jpg
imgfull
Burgemeester P.J. Oud van Rotterdam (tweede van rechts) en de heer C. Piek (eerste van rechts) doen hun bijdrage in de collectebus van de Winterhulp (foto: Gemeente Archief Rotterdam/ foto van C. Kierdorff (uit collectie GAR)).
https://www.tweedewereldoorlog.nl/100voorwerpen/wp-content/uploads/2014/01/17.-Collectebus-Winterhulp.jpg
img
imgfull
https://www.tweedewereldoorlog.nl/100voorwerpen/wp-content/uploads/2014/01/17.-collectebus-copy.jpg
img
imgfull

De Winterhulp probeert naar buiten toe krampachtig vol te houden dat het een neutrale, “Nederlandse” organisatie is. De collectanten dragen een rood-wit-blauwe armband en mogen geen NSB-insignes dragen. De meeste Nederlanders trappen er niet in. Ze beschouwen de Winterhulp als een vorm van collaboratie, zeker als prominente NSB’ers zitting nemen in het landelijk erecomité, en bekladden de affiches van de Winterhulp met teksten als: ‘Nog geen knoop van mijn gulp voor de Winterhulp.’