Over dit initiatief

Dit project is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5, in samenwerking met vele lokale comité’s, gemeentes en andere organisaties. Het geeft een beeld van de bevrijding van Nederland in 1944-1945 als ook van de vele activiteiten in 2014-2015, ter viering van 70 jaar Bevrijding.

 

Contact

Neem voor vragen of meer informatie over 70 jaar Bevrijding contact op met:

Nationaal Comité 4 en 5 mei
Telefoon: 020-7183500
E-mail: info@4en5mei.nl

 

Colofon

Redactie: Nationaal Comité 4 en 5 mei
www.4en5mei.nl

Design en realisatie: Black Magic Marker
www.blackmagicmarker.nl

Foto’s: alle historische foto’s op deze site zijn afkomstig van het
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en zijn
te vinden op de Beeldbank WO2 tenzij anders vermeld.

Video’s: alle video’s zijn afkomstig van het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid tenzij anders vermeld.

Voor vragen of aanvullingen kunt u contact opnemen met het
Nationaal Comité 4 en 5 mei, info@4en5mei.nl

 

Disclaimer

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei streeft op tweedewereldoorlog.nl naar actuele en correcte informatie. Toch is het mogelijk dat tweedewereldoorlog.nl verouderde informatie of andere onjuistheden bevat. Het Nationaal Comité aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op tweedewereldoorlog.nl of de websites waarnaar wordt verwezen.

Alle informatie op tweedewereldoorlog.nl wordt aangeboden zoals in de oorspronkelijke bron vermeld of vertoond, zonder verdere aantasting. Dit houdt in: zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.

Het Nationaal Comité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit – of verband houdt met – het gebruik en/of bezoek van tweedewereldoorlog.nl of websites waarnaar gelinkt wordt. Dit geldt eveneens voor tijdelijke onbereikbaarheid van tweedewereldoorlog.nl.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen. Zowel in tweedewereldoorlog.nl als in deze disclaimer. De aangeboden informatie binnen deze tentoonstelling (70 jaar Bevrijding ) – hyperlinks uitgezonderd – valt onder het copyright van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De aangeboden informatie – hyperlinks uitgezonderd – valt onder het copyright van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.