>> Inhoudelijk kader

Verbinding door vrijheid

Onze samenleving is sinds de bevrijding enorm veranderd. We vormen met elkaar een diverse gemeenschap van groepen en individuen met uiteenlopende leeftijden, achtergronden, overtuigingen en ervaringen. We verhouden ons mede daarom ook verschillend tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Wat ons bindt, is dat we allemaal in een vrij land wonen waar we binnen de regels van onze democratische rechtsstaat vrij zijn om te doen en laten wat we willen, vrij zijn om te zeggen wat we willen, vrij zijn om te geloven wat we willen en vrij zijn om te zijn wie we willen, zonder honger of angst. We delen het gemeenschappelijke belang deze vrijheden in stand te houden. Door de hele samenleving bij de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid te betrekken, kan worden bijdragen aan inclusiviteit en solidariteit.

Verbinding door gezamenlijk herdenken, vieren en herinneren

We staan stil bij de vrijheid die is bevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We staan stil bij het militaire geweld, de vele burgerslachtoffers, de Jodenvervolging en antisemitisme toen en nu. Deze rampzalige periode in de wereldgeschiedenis tekent onze samenleving en de wereld om ons heen tot op de dag van vandaag. Het is waarschijnlijk voor het laatst dat ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog actief deel kunnen nemen aan de lustrumactiviteiten. Deze herdenking en viering vormen daarom een scharnier tussen de persoonlijke herinnering van hen die de Tweede Wereldoorlog aan den lijve ondervonden en de geschiedenis zoals velen die kennen uit musea, onderwijs, boeken en films. De Tweede Wereldoorlog is onderdeel van onze collectieve herinnering. Hierbij stilstaan, steeds opnieuw, met elkaar, over grenzen heen, kan onze gezamenlijke identiteit en onderlinge verbondenheid versterken.

Verbinding met de landen om ons heen

De Tweede Wereldoorlog was uniek in aard en omvang. De schaal waarop burgers doelwit werden, was tot dan toe ongekend. Vrijwel alle landen en gebiedsdelen in de wereld waren direct of indirect betrokken. De bezetting van Nederland speelde zich binnen een internationale context af, denk hierbij onder andere aan de ervaringen in Nederlands-Indië. In 2019 en 2020 wordt in veel landen stilgestaan bij het feit dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog ten einde is gekomen. We delen met andere landen en volken de historische ervaring van onderdrukking en oorlogsgeweld. We herkennen wereldwijd de kracht van persoonlijke getuigenissen, van de verhalen die raken, emotioneren, verhelderen en betekenis geven. Dat geldt niet alleen voor de getuigenissen van toen, maar ook voor de persoonlijke verhalen van mensen die vandaag de dag waar ook ter wereld onvrijheid en oorlogsgeweld ervaren of ervaren hebben.

75 jaar vrijheid wordt mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid en het vfonds.