>> Educatie

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in de geschiedenis die leerlingen helpt anders naar het heden te kijken. Speciaal in het kader van 75 jaar vrijheid worden educatieve producten ontwikkeld die kinderen en jongeren van 10 tot 21 jaar laten beseffen wat 75 jaar vrijheid betekent, waarom we dit vieren en hoe dit voor hen relevant is. Ook wordt de relatie gelegd tussen de vrijheid nú en het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Deze pagina biedt informatie voor leraren en leerlingen waaronder (online) lesmateriaal en verdiepende informatie. In de loop van het jaar 2019-2020 wordt dit verder aangevuld.

Educatief materiaal

Bekijk hier het overzicht van digitaal en te bestellen lesmateriaal

Vrijheid Verbindt

Een educatieve impuls voor 75 jaar Vrijheid

75 jaar vrijheid wordt mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid en het vfonds.