>> Educatie

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in de geschiedenis die leerlingen helpt anders naar het heden te kijken. Speciaal in het kader van 75 jaar vrijheid worden educatieve producten ontwikkeld die kinderen en jongeren van 10 tot 21 jaar laten beseffen wat 75 jaar vrijheid betekent, waarom we dit vieren en hoe dit voor hen relevant is. Ook wordt de relatie gelegd tussen de vrijheid nú en het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Deze pagina biedt informatie voor leraren en leerlingen waaronder (online) lesmateriaal en verdiepende informatie.

Vrijheid Verbindt

Educatief materiaal dat voor 75 jaar Vrijheid is ontwikkeld binnen de educatieve impuls ‘Vrijheid Verbindt’

Educatief materiaal

Bekijk hier het overzicht van regulier digitaal en te bestellen lesmateriaal

75 jaar vrijheid wordt mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid en het vfonds.