>> Over 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 staan we stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Afstemming tussen de lokale, regionale en landelijke initiatieven is noodzakelijk om een krachtige en betekenisvolle lustrumviering te kunnen realiseren. Zo ontstaat samenhang en wordt de inhoud van projecten versterkt.

In het kader van dit lustrum heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenspraak met het vfonds de Stichting Coördinatie 75 Jaar Vrijheid (S75V) opgericht voor de coördinatie en communicatie van de programmering rondom 75 jaar vrijheid. Binnen deze stichting wordt intensief samengewerkt met het Platform WO2.

75 jaar vrijheid wordt mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid en het vfonds.