Grootse optocht met veteranen, legervoertuigen, diverse muziekkorpsen en sportverenigingen
18 september 2019

Bevrijdingsdefilé en veteranendag Eindhoven