Vergeten slachtoffers? Het lot van patiënten in psychiatrische inrichtingen tijdens Tweede Wereldoorlog
14 november 2019

De Bob Houwenlezing door het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen