De Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië is een ingrijpende periode. Verschillende organisaties houden zich bezig met de oorlog in Nederlands-Indië en de dekolonisatie.

Cogis - Databank Indische DVD's

Deze database bevat beschrijvingen van ruim 600 filmfragmenten over Nederlands-Indie en Indonesië met een accent op oorlogservaringen. Sommige fragmenten zijn online te bekijken.

Indisch Erfgoed

Indië in Oorlog is een webportaal en zoekdienst over de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep in Nederlands-Indië. Online kunt u documenten, foto's, tekeningen, video en historische kaarten van verschillende erfgoedinstellingen raadplegen.

KITLV – Het Indisch Knooppunt

Op deze site staat vermeld in welke Nederlandse archieven Indisch materiaal ligt, maar ook waar die archieven zijn en waar deze over gaan.

Stichting Moluks Historisch Museum

Vooralig museum met als doel het erfgoed van de Molukse gemeenschap in Nederland te verzamelen, te bewaren, te onderzoeken en te presenteren.

Nationaal Archief - Afscheid van Indië

Een digitale bron waarin Nederlandse en buitenlandse documenten zijn te raadplegen over de Japanse bezetting, de Bersiap-periode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

NIMH - van Nederlands-Indië naar Indonesië

Overzicht van de gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.

PACE - Stichting Papua Cultureel Erfgoed

PACE ontsluit en digitaliseert Papua erfgoed: artefacten, documenten, boeken, films, foto’s en verhalen. Dit in samenwerking met particulieren, musea en kerkelijke instellingen.

Pelitia – Indisch Plein

Een verzamelplaats van steeds meer verschillende Indische en Molukse organisaties bij elkaar.

Pelita – Onze Plek

Een virtuele ontmoetingsplaats voor Indische en Molukse mensen in de hele wereld.

Pelita – Virtueel Indië

Verschillende persoonlijke herinneringen en opvattingen van mensen die uit Nederlands-Indië naar Nederland zijn gekomen.