Onderzoek naar educatie

Deze portal biedt toegang tot verschillende onderzoeken en uitkomsten van enquêtes voor en door het onderwijs.

De KWaliteits Impuls Educatie (KWIE)

De KWIE is een samenwerkingsproject tussen de 14 oorlogsmusea en herinneringscentra aan drie domeinen: educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen. Bekijk alle handboeken en rapporten hieronder.

MBO-studenten over 4 en 5 mei

Bureau Omlo, Onderzoek aan zet en Onderzoeksbureau Xplore hebben onderzoek gedaan naar de opvattingen van MBO’ers over 4 en 5 mei en het bereik van 4FREE.

Educatie in beeld

Inventarisatie van het educatief materiaal van Nederlandse oorlogsmusea en ideele instellingen die zich bezighouden met thema’s als burgerschap, de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en vrijheid en democratie.

Wat weten jongeren?

‘Wat weten Nederlandse jongeren over de Tweede Wereldoorlog?’ betreft een onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen naar kennis, kennisbronnen en attitudes van scholieren in het VO en het MBO.

Expertmeeting ‘Actualiteit van WO2’

In 2017 kwamen experts uit het veld van musea en herinneringscentra, wetenschappelijk onderzoek, geschiedenisonderwijs en vakdidactiek bijeen om van gedachten te wisselen over het leren over de Tweede Wereldoorlog.

Film in de klas

Uit onderzoek (Veldkamp 2014) blijkt dat veel leraren gebruik maken van speelfilms tijdens lessen over de Tweede Wereldoorlog. In 2016 is daarom dit aanvullend onderzoek gedaan.

Ooggetuigen

Veel leraren nodigen gastsprekers uit als zij lesgeven over de Tweede Wereldoorlog. In deze publicatie is onderzocht hoe gefilmde interviews met getuigen gebruikt kunnen worden.

Oorlogsverhalen in de klas

Een onderzoek in opdracht van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden en het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar de toekomst van het gastsprekerschap over de Tweede Wereldoorlog.

Oorlog in de klas

In het onderzoek is specifiek ingegaan op de bekendheid van oorlogsmusea, museumbezoek en de persoonlijke interesse van docenten.