Sippenhäftlinge
‘Familiegevangenen’ ofwel gezinsleden van door de Sicherheitspolizei
gezochte mensen die als pressiemiddel gegijzeld worden.

Relatief onbekend is de groep van de ‘Sippenhäftlinge’, oftewel familiegevangenen, in ieder geval zo’n 125 in getal, mogelijk meer. Dit zijn gezinsleden van door de Sicherheitsdienst of Sicherheitspolizei gezochte personen: verzetsmensen maar ook mannen die zijn opgeroepen om dwangarbeid te verrichten. Als een arrestatieteam bij een huiszoeking de gezochte persoon niet vindt, nemen zij in een aantal gevallen een broer mee, maar ook wel eens vrouwen: echtgenotes, zussen en soms zelfs kinderen.

Meestal meldt de gezochte persoon zich na een paar dagen bij de Duitsers. De grootste groep Sippenhäftlinge zijn de vrouwen en kinderen die medio oktober 1943 in Kamp Vught worden opgesloten. Zij zijn met name gezinsleden van ondergedoken politiemannen. Een bezoek van Himmler en Rauter aan het kamp in februari 1944 verandert hun situatie: zij vinden de maatregel te ver gaan en kort daarna komen de vrouwen en kinderen vrij. De meer dan 1200 Joodse kinderen die tot juni 1943 in kamp Vught zitten kunnen niet op deze coulantie rekenen.