05 mei 2017 – Nationaal Bevrijdingsmonument, 5 Mei plein, Wageningen.

Nationale Herdenking Capitulaties Wageningen

De Nationale Herdenking Capitulaties Wageningen bestaat uit een herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk, de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 en aansluitend het Bevrijdingsdefilé. De Nationale Herdenking Capitulaties vindt elk jaar plaats bij het Nationaal Bevrijdingsmonument op het 5 Mei plein in Wageningen. Op dit moment worden de offers van de geallieerden voor de bevrijding van Nederland herdacht.

Aansluitend op de Herdenkingsplechtigheid begint het Bevrijdingsdefilé. De herdenking richt zich op de capitulaties 1945 en in het verlengde daarvan op de thema’s bevrijding, vrijheid en veiligheid. De nadruk in het Bevrijdingsdefilé ligt zoals gebruikelijk op de Tweede Wereldoorlog. In het Bevrijdingsdefilé nemen oud-strijders, oude en jonge veteranen en militaire erfopvolgers deel als eerbetoon aan de bevrijders, de WO-II veteranen en geallieerden. Hierin worden ze begeleid door vele binnen- en buitenlandse muziekkorpsen. Maar ook de tweede en derde generatie veteranen is aanwezig.

De plechtigheid zal worden bijgewoond door de Commandant der Strijdkrachten de Gen. Tom Middendorp en nationale en internationale hoogwaardigheidsbekleders. De plechtigheid begint met een vlaggenceremonie gevolgd door jaarlijks vaste en wisselende elementen.

5 mei, 15:00, Nationaal Bevrijdingsmonument, 5 Mei plein, Wageningen.
(Foto: Wageningen45)