Jaar van Verzet

Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie. De aangesloten organisaties belichten het verzet binnen hun reguliere programma. Aanvullend hierop organiseren zij extra activiteiten. Ook organisaties buiten het Platform WO2 kunnen deelnemen. Het Jaar van Verzet wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds.

 

De publieksportal staat vanaf 1 januari 2018 online. Bekijk de site hier

 

Meer informatie voor organisaties Bekijk b2b site

 

Over Platform WO2

Het Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Platform WO2 wil in samenwerking de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties.