Winterhulp

In September 1940 wordt de Winterhulp opgericht, naar Duits voorbeeld. De organisatie is bedoeld om de bestaande hulporganisaties en sociale instellingen te vervangen. Belangrijke bronnen van inkomsten voor de Winterhulp zijn collectes en loterijen. Net als de NSB wordt de Winterhulp echter nooit populair. Een gevleugelde uitspraak over de Winterhulp was dan ook: “Geen knoop van mijn gulp, voor de Winterhulp”.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden]

Collectebussen van voorheen Winterhulp Nederland (WHN weggeslepen).

[Niod]

Affiche van Winterhulp Nederland.

[Atlas van Stolk, tekening: Leo Jordaan, publicatie: Nachtmerrie over Nederland]

Kritische spotprent over de Winterhulp collectes, met het bijschrift "Een les in Weldadigheid".

RHC Eindhoven – Winterhulp

Kort artikel over de Winterhulp. Met verwijzing naar een uitgebreid artikel over de winterhulp in Helmond.

Verzetsmuseum Amsterdam – Winterhulp

Kort artikel over de Winterhulp.

INGHIST – Winterhulp

Artikel over de Winterhulp met literatuur en archiefverwijzingen.

INGHIST – Nederlandse Volksdienst

Puntsgewijze geschiedenis van de opvolger van de Winterhulp, de Nederlandse Volksdienst. Met archieflocaties.