Kleinschalig verzet

Het merendeel van de Nederlanders is tijdens de oorlog niet actief in het georganiseerde verzet omdat dit levensgevaarlijk is. Wel laten veel mensen zien dat ze het niet met de Duitsers eens zijn. Ze zingen spotliedjes, maken spotprenten of pesten collaborateurs. Sommige Nederlanders weigeren hun radio of fiets in te leveren of lezen illegale kranten. Ze zijn anti-Duits, verlenen zo min mogelijk medewerking aan de bezetter en wachten met smart op de bevrijding.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod, tekening: H.R. Korpershoek]

`Help OZO'.

[Museum Rotterdam, CC BY-SA 3.0 NL]

Satirisch Vouwblad. 'Zoek het vijfde zwijn'.

[Niod]

Een satirische voedselbon. Zoendistibutiekaart.

4 en 5 mei Enschede – Het verzet

Kort artikel over het verzet.

Verzetsmuseum Amsterdam – Verzet tegen de...

Overzicht van verschillende vormen van verzet in de oorlog.

Gemeente Noord Beveland – 1940 - 1945

Artikel over verschillende vormen van verzet in Noord Beveland.

Zuidelijke Wandelweg – Verzet in de Rivierenbuurt

Artikel over verschillende vormen van verzet.

Geheugen van Nederland - Verzetsliteratuur

Deze collectie bevat gedichten en boeken die tijdens de Tweede Wereldoorlog illegaal of clandestien in Nederland zijn verschenen. Samen geven ze een beeld van literair verzet in oorlogstijd.