Stakingen

Sommige maatregelen van de Duitsers stuiten op veel weerstand en soms op verzet. In de bezettingsperiode vinden in Nederland drie grote stakingen plaats, waarbij veel gewone burgers uit protest het werk neerleggen. Dit zijn de Februaristaking in 1941, de april/meistaking (‘melkstaking’) in 1943 en een staking van het Nederlandse spoorwegpersoneel in 1944. De bezetter reageert op alle stakingen met harde represaillemaatregelen: burgers worden geëxecuteerd of naar de kampen gedeporteerd.

Februaristaking

Op 22 februari 1941 vinden in Amsterdam twee grote razzia’s plaats. 425 Joodse mannen worden samengedreven op het Jonas Daniël Meijerplein en met bruut geweld op transport gesteld naar de concentratiekampen. Uit protest leggen tienduizenden...

April/meistaking

In het voorjaar van 1943 vindt één van de grootste stakingen plaats die Nederland in oorlogstijd kent. Omdat Duitsland aan het oostfront grote verliezen lijdt, moeten Nederlandse mannen naar Duitsland om daar in de fabrieken...

Spoorwegstaking

In september 1944 roept de Nederlandse regering in Londen op tot een spoorwegstaking in Nederland. De staking moet het Duitse troepentransport stilleggen omdat de geallieerden luchtlandingen willen uitvoeren bij Arnhem voor operatie Market Garden. Ruim...