Verzetsorganisaties

Georganiseerde verzetsgroepen dwarsbomen tijdens de oorlog het beleid van de bezetter. Ze saboteren verbindingen en telefoonlijnen, blazen gebouwen en spoorwegen op, maken gebieden onbruikbaar door ze onder water te laten lopen en spioneren. Soms is verzetswerk ook minder gewelddadig. Het verzet helpt bijvoorbeeld Joden bij het onderduiken, smokkelt bonnen en vervalst legitimatiepapieren. In de laatste bezettingsjaren wordt de oorlog steeds grimmiger. Verzetsmensen gaan in die tijd ook Duitsers en collaborateurs executeren.

De Geuzen

De Schiedammer Bernard IJzerdraat richt direct na de inval van de Duitsers het Geuzenverzet op. IJzerdraat verspreidt het eerste illegale blad getiteld ‘Bericht NO 2.’, waarin hij de arbeidsinzet voorspelt. IJzerdraat richt ook een ‘Geuzenleger’...

CS6

In de zomer van 1940 richten de broers Gideon en Jan Karel Boissevain de verzetsgroep CS-6 op. CS-6 bestaat voornamelijk uit jongeren en studenten. De naam is afkomstig van het adres waar de verzetsgroep wordt...

LO/LKP

De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en de Landelijke Knokploegen (LKP) zijn vanaf 1942 de grootste Nederlandse verzetsorganisatie. De christelijke LO helpt tijdens de oorlog veel onderduikers en ook andere verzetsgroepen die onderduikers...

Andere verzetsgroepen

Tijdens de oorlog strijden nog diverse andere verzetsgroepen ondergronds tegen de bezetting. Belangrijke gewapende verzetsgroepen zijn bijvoorbeeld de Raad van Verzet (RVV) en de Ordedienst (OD), die bestaat uit militairen van het verslagen Nederlandse leger....

Studentenverzet

Tijdens de oorlog zijn veel studenten actief in het verzet. Ze staken, helpen onderduikers en plegen gewapend acties. Het landelijk overlegorgaan de ‘Raad van Negen’ coördineert deze activiteiten. Vanwege het studentenverzet laat de bezetter studenten...

Communistisch verzet

De nazi’s zien het communistische bolsjewisme als onderdeel van de ‘Joodse samenzwering’. Communisten worden daarom beschouwd als staatsgevaarlijk. Na de inval van de Duitsers in Nederland worden communistische partijen verboden. Zij gaan daarop in verzet...

Binnenlandse strijdkrachten

Op 5 september 1944 worden de verzetsgroepen OD, LKP en RVV bij koninklijk besluit gebundeld in de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Prins Bernard wordt benoemd tot bevelhebber in ballingschap. De BS bestaat uit twee onderdelen. De...