Communistisch verzet

De nazi’s zien het communistische bolsjewisme als onderdeel van de ‘Joodse samenzwering’. Communisten worden daarom beschouwd als staatsgevaarlijk. Na de inval van de Duitsers in Nederland worden communistische partijen verboden. Zij gaan daarop in verzet en strijden vanuit de illegaliteit tegen de bezetting. De communistische partijen ondernemen gewapende acties, plegen sabotage en helpen onderduikers. De grootste communistische verzetspartijen zijn de Communistische Partij Nederland (CPN) en de Revolutionair–Socialistische Arbeiderspartij. Pas nadat Duitsland na hun inval van de Sovjet-Unie bij Operatie Barbarossa het Molotov-Ribbenpact hebben geschonden beginnen zij de actieve vervolging van communisten. Vlak na de start van Operatie Barbarossa pakt de Duitse bezetter in de nacht van 24 op 25 juni 1941 onder de naam ‘CPN-Aktion’ meer dan 400 vooraanstaande communisten op en in de maanden daarop nog eens 175 personen.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod, foto: G.H. Krüger]

Colporteren met het dagblad De Tijd voor het gebouw van de CPN / De Waarheid, na de bevrijding.

[Niod]

Anti-communisten affiche. Oproep voor toetreding tot de Waffen SS tegen het communisme.

[Niod]

Communistisch Verzet in Duitsland.

IISG – Archief Paul de Groot

Biografie van Paul de Groot, lid van de CPN en hoofdredacteur van het partijblad. Met verwijzingen naar de archieven.

Geheugen van Nederland – 31 Augustus

Afbeelding van pamflet dat oproept tot staken tegen de Duitsers.

Verzetsmuseum Amsterdam – Kruistocht tegen het...

Korte uitleg over het communisme tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Kamp Amersfoort – Verschillende groepen gevangenen

Achtergronden over politieke gevangenen die vastzaten in het kamp, waaronder communisten.