Van gewapend verzet was in de eerste jaren van de bezetting nauwelijks sprake. Nieuwe ontwikkelingen maakten later het bezit van wapens en in een gering aantal gevallen ook het gebruik ervan noodzakelijk.

Van gewapend verzet was in de eerste jaren van de bezetting nauwelijks sprake. Nieuwe ontwikkelingen maakten later het bezit van wapens en in een gering aantal gevallen ook het gebruik ervan noodzakelijk.