iverse valse distributiestempels. Onder andere van Distributiedienst Amersfoort, Weert, Distributiekantoor Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Distributiekring Katwijk, Menaldumadeel, Dockum, Tilburg en Boxmeer. In het streven zoveel mogelijk controle te kunnen uitoefenen op iedere Nederlander, voerde het Duitse bezettingsbestuur allerlei legitimaties, vergunningen en vrijstellingen in. Om aan de Duitse greep te ontsnappen, hadden leden van illegale organisaties en onderduikers valse papieren nodig. Iedereen die onder een valse naam wilde leven, had in de eerste plaats een vervalst persoonsbewijs (PB) nodig. Vooral de groep van De Vrije Kunstenaar onder leiding van Gerrit-Jan van der Veen, wat zou leiden tot de oprichting van de latere Persoonsbewijzencentrale (PBC).

iverse valse distributiestempels. Onder andere van Distributiedienst Amersfoort, Weert, Distributiekantoor Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Distributiekring Katwijk, Menaldumadeel, Dockum, Tilburg en Boxmeer. In het streven zoveel mogelijk controle te kunnen uitoefenen op iedere Nederlander, voerde het Duitse bezettingsbestuur allerlei legitimaties, vergunningen en vrijstellingen in. Om aan de Duitse greep te ontsnappen, hadden leden van illegale organisaties en onderduikers valse papieren nodig. Iedereen die onder een valse naam wilde leven, had in de eerste plaats een vervalst persoonsbewijs (PB) nodig. Vooral de groep van De Vrije Kunstenaar onder leiding van Gerrit-Jan van der Veen, wat zou leiden tot de oprichting van de latere Persoonsbewijzencentrale (PBC).