Nederland in het Interbellum

Net als de rest van de wereld krijgt Nederland eind jaren twintig met de economische crisis te maken. Veel mensen krijgen te maken met armoede en werkloosheid, en de bevolking kijkt gespannen naar de politieke ontwikkelingen in Duitsland. Ook in Nederland begint het rechts-radicalisme meer aanhang te krijgen. De NSB komt in 1931 op, maar de beweging krijgt bij lange na niet zoveel aanhangers als de NSDAP in Duitsland.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Anti-geallieerde tekening: "De verhouding tusschen werkloosheid en grootte der bevolking, Duitschland heeft als eenig land practisch geen werkloozen meer."

[Atlas van Stolk, tekening: Leo Jordaan]

Spotprent over verschil tussen 1939 en 1941: Juliana heeft Beatrix van Oranje-Nassau in haar armen voor een grote menigte, niemand is komen opdagen voor Arthur Seyss-Inquart met Anton Mussert.

[Niod]

Joodse vluchtelingen uit Duitsland op weg naar Engeland. Hoogstwaarschijnlijk in Amsterdam.

Parlement en politiek - NSB

Artikel over de opkomst van de NSB en de beginselen van de beweging.

Verzetsmuseum Amsterdam - Nederland in de jaren dertig

Kort artikel over Nederland in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Parlement.com - Periode 1918-1939: Interbellum

Informatie over de kabinetten en de Tweede Kamerverkiezingen in het Interbellum

Nederlandsegrondwet.nl - Rechtsradicalisme in het interbellum

Uitgebreid achtergrondartikel over de NSB tijdens het Interbellum