Bezetting Rijnland

Het Verdrag van Versailles heeft onder andere bepaald dat in het Rijnland geen verdedigingswerken gebouwd mogen worden. Daarnaast is in het verdrag van Locarno opgenomen dat het Rijnland gedemilitariseerd moet worden. Elke overtreding staat gelijk aan een vijandige beweging. Toch durft Hitler in 1936 het Rijnland te bezetten. Hij verwacht niet dat de Fransen of de Britten zullen ingrijpen. Dit gebeurt ook niet, terwijl het jonge Duitse leger ten opzichte van het Franse zeer zwak is.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Vrouwen geven bloemen aan soldaten te paard in Düsseldorf op 8 maart 1936.

[Niod]

Duitse troepen marcheren Düsseldorf binnen, in de achtergrond de Skagerrak-Brug over de Rijn.

[Niod]

Soldaten met rijtuigen passeren de Dom van Keulen tijdens de Duitse bezetting van het Rijnland.

BBC - The Importance of the Rhineland

Kort artikel over het belang van het Rijnland voor Duitsland

The Rhineland Crisis - The French Reaction

Reactie van de Fransen op de inval van Duitsland in het Rijnland.

The Rhineland Crisis - The British Reaction

Reactie van de minister van buitenlandse zaken van Engeland op de inval van Duitsland in het Rijnland.

NPS De Oorlog - Bezetting Rijnland 1936

Kort artikel over de bezetting van het Rijnland.

Entoen.nu - Nazi-Duitsland valt het Rijnland binnen

Kort artikel over de inval van het Rijnland. Onderdeel van de Canon van Nederland.