Conferentie van München

In de jaren dertig van de vorige eeuw leven er in Europa veel etnische Duitsers buiten Duitsland. Op sommige plaatsen is dat al sinds eeuwen zo. De nazi’s willen deze Duitsers opnemen in het Duitse Rijk, door de streken waar ze wonen in te lijven. De andere bewoners van deze gebieden moeten weg. Het Sudentenland (Tsjecho-Slowakije) is een van de eerste streken die Hitler inneemt. Dit gebeurt op de conferentie van München, waaraan ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië deelnemen. Door Hitler het Sudentenland te gunnen, willen de Britten en Fransen Hitlers expansiedrift indammen. Premier Chamberlain van Groot-Brittannië denkt zo voor ‘Peace in our Time’ te zorgen, de vrede in ons tijdperk.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Grenspaal wordt omver gehaald bij de Duits-Tsjechoslowaakse grens.

[Atlas van Stolk, tekening: Leo Jordaan, publicatie: De Groene Amsterdammer]

Tekening van een swastika-krans die door Chamberlain en Daladier bij de Arc de Triomphe wordt neergelegd. “Het verraad aan Tsjecho-Slowakije, Hoe democratisch Europa zijn dooden eert”.

[Oorlogsmuseum Overloon]

Bulletin van het Utrechtsch Nieuwsblad (28 september 1938) vermeldt uitnodiging van Hitler aan Chamberlain, Mussolini en Daladier om hem in München komen te bezoeken.

Yad Vashem - Munich Conference

Beschrijving van de conferentie van München. (Pdf)

The Munich Agreement

Engelstalige versie van de tekst van de conferentie van München.

The Avalon Project - The Munich Agreement

Documenten over de Conferentie van München. Met verwijzingen naar documenten.

STIWOT - Akkoord van München

Nederlandse vertaling van het akkoord van München.

FES - Forced Migrations in Europe

Achtergronden over de Sudeten, de aansluiting bij Duitsland en de migratie die op gang komt.

NPS De Oorlog - Verdrag van München

Kort artikel over het Verdrag van München.

Duitsland Instituut - Conferentie van München

Kort achtergrondartikel over de Conferentie van München.