Volksstemming Saarland

De vrede van Versailles heeft onder meer tot gevolg dat het Saarland van Duitsland wordt afgenomen. In het verdrag is opgenomen dat de bewoners van deze streek in 1935 via een referendum mogen kiezen of ze bij Duitsland of bij Frankrijk willen horen. Het propaganda-apparaat van de nazi’s komt op volle gang om de bewoners van het Saarland ervan te overtuigen zich bij Duitsland aan te sluiten. Maar liefst 91% van de stemmers geeft uiteindelijk aan dit inderdaad te willen. Deze uitslag vormt een van de eerste grote overwinningen voor Hitler.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Op de foto staat een menigte voor een stembureau in Saarbrücken.

[Atlas van Stolk, tekening: Leo Jordaan, publicatie: De Groene Amsterdammer]

Tweedelige tekening, 'de teerling wordt geworpen!' over de Saar, met op de teerling een swastika en een Frygische muts van Marianne (Frankrijk).

[Niod]

De komst van de SA en de SS in Saarbrücken, door de bevolking worden zij enthousiast verwelkomd.

Saarland - Der Abstimmungskampf 1934/35

Artikel over de verkiezingen in het Saarland en het Saarland tijdens de oorlog.

IISG - European Referendum

Kort artikel over de stembusgang in het Saarland.

Sarre Libre - Der Tag als die Saarländer ziemlich dumm…

Achtergrondartikel over de stemming om tot Duitsland of Frankrijk toe te treden. Met verwijzingen naar andere bronnen.

German History in Documents and Images - Ballot

Afbeelding van een stembiljet voor 13 januari 1935.

Sarre Libre - Heim ins Reich nur nicht gleich

Artikel over de keuzemogelijkheden die inwoners van het Saarland hadden en over de propaganda in de verkiezingsstrijd.

Historisch Nieuwsblad - Onze jongens in het Saarland

In 1935 namen Nederlandse mariniers deel aan een van de eerste internationale vredesmissies. De bevolking van het Saarland, dat onder toezicht van de Volkenbond stond, mocht zich voor of tegen hereniging met Duitsland uitspreken.