Leven met oorlog

De Tweede Wereldoorlog is lang geleden beëindigd, maar de effecten ervan zijn nog steeds merkbaar in het leven van veel mensen. Dit geldt zowel voor de directbetrokkenen – slachtoffers, omstanders en daders – als voor hun partners, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden.

Een aantal van deze mensen zet zich actief in om het verhaal van de oorlog onder de aandacht te brengen, enerzijds om de herinnering levend te houden, anderzijds in de hoop dat volgende generaties van de geschiedenis leren. Deze mensen geven een stem aan getroffenen over de hele breedte van het spectrum.

Rituelen en verwerking

In deze editie van WO2 Onderzoek uitgelicht wordt verkend welke rol rituelen spelen bij traumaverwerking én bij de collectieve verwerking van het oorlogsverleden.

Doorwerking

Na de bevrijding ging alle aandacht naar de wederopbouw van het land. Over de verschrikkingen van de oorlog werd nauwelijks gepraat. Iedereen had immers wel wat meegemaakt. Dat gold voor zowel voor kampoverlevenden, burgerslachtoffers en...

Generaties

Na de aandacht in de jaren zeventig voor de eerste generatie, kwam er in de jaren tachtig ook meer aandacht voor de doorwerking van oorlog in de naoorlogse generatie. Waar de kinderen over het algemeen...

Erkenning

Erkenning is belangrijk voor oorlogsgetroffenen. Niet alleen van het leed dat hen tijdens de oorlog is overkomen, maar ook erkenning van de doorwerking van de oorlog: getroffenen konden jaren later lijden onder de gevolgen van...

Getroffenen

De Tweede Wereldoorlog heeft honderdduizenden Nederlanders het leven gekost, zowel in Europa als in Azië. De meeste getroffenen waren burgerslachtoffers. De zwaarst getroffen groep zijn de Joden. 102.000 Joodse burgers zijn vermoord in Duitse kampen....