Veerkracht

Veel overlevenden van een ingrijpende gebeurtenis ontwikkelen geen psychische klachten. Na heftige ervaringen hebben de meeste mensen voldoende veerkracht om de draad weer op te pakken. Onderzoek suggereert dat het emigreren naar Israël na de oorlog een helende werking heeft gehad voor de Holocaustoverlevenden. Misschien omdat zij hun ervaringen in iets positiefs omzetten? Getroffenen proberen ieder op hun eigen manier het verleden een plek te geven. Bijvoorbeeld gastsprekers, die met heel verschillende achtergronden op scholen over hun oorlogservaringen vertellen; Joden, Sinti en Roma, Indische Nederlanders, kinderen van ‘foute ouders’, verzetsdeelnemers en hun kinderen, dwangarbeiders, burgerslachtoffers, Molukkers en veteranen. Ze doen dat omdat ze hopen dat de leerlingen van hun ervaringen kunnen leren.