Erkenning

Erkenning is belangrijk voor oorlogsgetroffenen. Niet alleen van het leed dat hen tijdens de oorlog is overkomen, maar ook erkenning van de doorwerking van de oorlog: getroffenen konden jaren later lijden onder de gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. Ze kregen erkenning op verschillende manieren, onder andere door uitkeringen, herdenkingen en goede zorg. De vraag om erkenning gaat voor sommige oorlogsgetroffenen tot op de dag van vandaag door.

Institutionele wandaden en de zoektocht naar rechtsherstel

Betrokkenheid van Nederlandse instituties bij het leed dat Joden tijdens de bezettingsjaren werd aangedaan, is 75 jaar na de Duitse capitulatie nog altijd een open zenuw. Welke stadia zijn er in dit hele lange proces van verwerking en genoegdoening aan te wijzen, en waar bevinden we ons nu?

Wettelijke regelingen

De plotselinge aandacht eind jaren zestig voor de psychische gevolgen van oorlog leidde niet alleen tot zorg voor het geestelijk welzijn van de slachtoffers. De overheid erkende ook dat ze de plicht had de getroffenen...

Belangrijke plaatsen en momenten

Iedere groep getroffenen heeft een datum en/of plek die voor hen belangrijk is. Het is voor betrokkenen van belang dat ‘hun’ datum ook erkend wordt en aandacht krijgt. Pas sinds 1988 is er bijvoorbeeld op...

Doorgaande strijd

Erkenning is heel belangrijk voor getroffenen en nabestaanden, maar niet vanzelfsprekend. Tot op de dag van vandaag vragen sommige oorlogsgetroffenen om erkenning van hun leed of het leed dat hun (groot)ouders hebben doorstaan. Voor de...