Generaties

Na de aandacht in de jaren zeventig voor de eerste generatie, kwam er in de jaren tachtig ook meer aandacht voor de doorwerking van oorlog in de naoorlogse generatie. Waar de kinderen over het algemeen leefden met het zwijgen van hun ouders en hadden geleerd geen vragen te stellen, durven kleinkinderen vaak eerder het gesprek over de oorlog aan te gaan met hun grootouders. Er zijn veel manieren waarop verschillende generaties omgaan met de Tweede Wereldoorlog in hun familie: hoe ze op zoek gaan, hoe het doorwerkt en hoe zij de herinneringen doorgeven.

Zoektocht

Wat is er gebeurd in onze familie en wat betekent dat voor mij? Juist in gezinnen waar gezwegen werd, zijn die vragen voor naoorlogse generaties de aanleiding om op zoek te gaan. Dat doen zowel...

Transgenerationele doorwerking

In hoeverre dragen oorlogsgetroffenen hun trauma’s over op hun kinderen en kleinkinderen? Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de trauma’s van de eerste generatie door kunnen werken in volgende generaties. Traumatische ervaringen van ouders kunnen de...

Doorgeven van herinneringen

De Tweede Wereldoorlog blijft ook volgende generaties interesseren en inspireren. Vanuit allerlei verschillende achtergronden geven kinderen en kleinkinderen de herinneringen door van hun ouders of grootouders. Dit is te zien aan de grote hoeveelheid van...

Toenemende afstand

Waar de tweede en derde generatie opgroeide met (familie)verhalen over de oorlog, geldt dat in veel mindere mate voor de jongeren van nu, de zogenaamde vierde generatie. Naarmate de afstand tot de Tweede Wereldoorlog in...