Toenemende afstand

Waar de tweede en derde generatie opgroeide met (familie)verhalen over de oorlog, geldt dat in veel mindere mate voor de jongeren van nu, de zogenaamde vierde generatie. Naarmate de afstand tot de Tweede Wereldoorlog in tijd afneemt verandert ook het historisch besef. Dit leidt soms tot pijnlijke situaties. Jonge mensen maken bijvoorbeeld vrolijke selfies bij beladen monumenten. Anderzijds zijn er veel initiatieven om jongeren van verschillende achtergronden bij de geschiedenis te blijven betrekken.