Transgenerationele doorwerking

In hoeverre dragen oorlogsgetroffenen hun trauma’s over op hun kinderen en kleinkinderen? Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de trauma’s van de eerste generatie door kunnen werken in volgende generaties. Traumatische ervaringen van ouders kunnen de wijze van opvoeden beïnvloeden, waardoor kinderen bijvoorbeeld opgroeien met een sterk gevoel van wantrouwen richting anderen of druk om te presteren. Ook worstelen sommige kinderen van oorlogsgetroffenen met vragen rondom de eigen identiteit, en het aangaan en onderhouden van persoonlijke relaties. Deze vragen en onzekerheden worden soms zelfs aan de derde generatie doorgegeven.