Professionele organisaties

Nog altijd zijn er professionele organisaties die zich bezig houden met oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog en hun kinderen en nabestaanden. Bij deze organisaties kunnen mensen terecht voor hulpverlening, vragen rondom wettelijke regelingen of context-gebonden zorg. Hieronder worden enkele grote organisaties genoemd.