Vrijwilligersorganisaties

Na de oorlog verenigden getroffenen zich in verschillende groepen, waarvan er nog altijd tientallen actief zijn. Voorbeelden hiervan zijn de verenigingen van getroffenen en nabestaanden van kampen in Europa en Azië, maar ook burgerslachtoffers en hun nabestaanden groeperen zich. Sommigen deden dat al snel na de oorlog, anderen richtten pas veel later een groep op, of zijn daar nog steeds mee bezig.

Het doel van deze groepen is onder andere om de nagedachtenis van een specifieke plek of groep levend te houden, waar mogelijk hulp en bijstand te bieden aan overlevenden en hun nabestaanden, en nieuwe generaties te informeren over het verleden. Verschillende vrijwilligersorganisaties hebben zich verenigd in het netwerk 1WO2. Hieronder vindt u een kleine selectie van getroffenenorganisaties die vandaag de dag nog steeds actief zijn. Een volledige lijst kunt u opvragen bij ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld.