Erfgoed

De nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog bestaat uit een groot aantal materiële objecten en immateriële herinneringen die getuigen van de gebeurtenissen tijdens de oorlog. Dit erfgoed is belangrijk om te bewaren en om onderzoek naar te doen. Het houdt het oorlogsverleden levend en zijn belangrijke bewijzen van de oorlog.

Ook de zwarte bladzijden s.v.p.

Wat moeten we met dadererfgoed? Veel plekken en voorwerpen die herinneren aan de daders van oorlogsgeweld worden niet langer bewust genegeerd of verwaarloosd, maar krijgen een plaats in musea en zijn nu cultureel erfgoed.

Monumenten

Na de bezetting zijn er duizenden gedenktekens opgericht. Zij herinneren aan bepaalde oorlogshandelingen of –gebeurtenissen of aan bepaalde oorlogsslachtoffers: burgers, verzet, vervolgden, Nederlandse militairen en/of geallieerde militairen. Zie ook de bronnen.

Oorlogsgraven

Door het oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er wereldwijd veel Nederlandse oorlogsslachtoffers gevallen. Lang niet elk slachtoffer heeft een (eigen) graf. De Oorlogsgravenstichting beheert en onderhoudt ongeveer 50.000 Nederlandse oorlogsgraven, onder andere op Nationaal...

Sporen

In het Nederlandse landschap en in de Nederlandse samenleving zijn de sporen van de Tweede Wereldoorlog overal terug te vinden. Zij worden steeds meer geïnventariseerd en gepresenteerd, zodat duidelijk blijft wat voor impact de oorlog...

Dagboeken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel mensen in Nederland en daarbuiten dagboeken bijgehouden. Deze dagboeken getuigen van de oorlogshandelingen en de directe en indirecte gevolgen daarvan.

Archieven

Archieven zijn verzamelingen van teksten, foto’s en audiovisueel materiaal. Zij getuigen van de gebeurtenissen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld en van de gevolgen en nasleep hiervan. Zie ook de Bronnen